İlke ve Değerlerimiz

GİRİŞİMCİ OLMAK

Eleştirilere açık, kendini yenileyen, öncü

DÜRÜST OLMAK

Dürüst, alçak gönüllü, saygılı, eylemleri ile söylemleri tutarlı, adil ve tarafsız,

YAKIN OLMAK

Nezaket ve hoşgörü ile birbirine saygılı açık iletişime olanak sağlayan çalışma ortamı sunar,

BÜYÜK OLMAK

Meslek gereksinimlerine katkı koyan, hizmet kalitesini sürekli geliştiren, bilgi, beceri ve tecrübeyi paylaşan, KKTC nin marka değerini dünyaya tanıştıran, Kurucumuz Şevket Hançerli’nin bize ilke edindirdiği bu dört ana doktrin temelinde günümüz dünya teknolojisine entegre olarak kurumsal ticari gelişimimize yön vermekteyiz.

ŞİDDET ve AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Şirketimiz ırk, cinsiyet, dil, din, yaş ve engellilik ve yasal çerçevede belirlenen tüm hakları korur. Kadın ve çocuk haklarına yönelik insan hakları temelinde ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği için mücadele eder. Bu değerin İhlaline tolerans tanınmaz.

DİJİTALLEŞME

İletişim kurumsal platformlar üzerinden gerçekleştirilir, Dijital platformlarda tüm etik kurallara uyulur, Çalışan ve müşterilerin kişisel ve ticari tüm bilgilerin gizliliğinin korunması için her türlü önlem alınır,

YERLİ EKONOMİ

Temel geleneklerine bağlı, bu topraklardan kazandığına katma değer katarak bu topraklara yatırmak, Yerli üretime ve yerli markalaşmaya önem verilir,

SOSYAL SORUMLULUK

Kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlara destek verirken, çalışanlarını da sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri konusunda destekler,

ÇEVRE BİLİNCİ

Doğal kaynakları korumaya ve verimli şekilde kullanmaya yönelik çalışmalar yapar, çevresel tehditleri önleyici faaliyetleri destekler,

ÇALIŞAN HAKLARI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Çalışanların tüm hakları gerekli yasaların uygulanması ile korunur, İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm tedbirler alınır.